Мени

Претрага
Предмети

4

Е Дневник за родитељеhttps://moj.esdnevnik.rs/login

Дигитална припрема за малу матуруhttps://zuov.gov.rs/digitalna-priprema-za-malu-maturu-na-sajtu-radio-televizije-vojvodine/

Учење на даљинуhttps://www.rasporednastave.gov.rs/

Администрација


Календар

Април 2020
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930


Запослени

 
 
КАДРОВСКА   СТРУКТУРА

СТРУКТУРА  РАДНИКА  У  РАЗРЕДНОЈ  НАСТАВИ
 

Редни
број
Презиме  и  име Стручна спрема Радно
искуство
Место
рада
Разред
1. Хајнал Холод 7 30 Гаџин Хан  I
2. Цветановић Весна 7 28 Гаџин Хан III
3. Марковић Биљана 7 19 Велики Крчимир II
4. Денић Љубиша 7 22 Гаџин Хан II,IV
5. Митровић Бојан 7 20 Тасковићи I
6. Голубовић Бојан 6 21 Гркиња I, II
7. Ранђеловић Сања 7 11 Г. Барбеш I, III
8. Николић Данијела 7 16 Г.Барбеш  II, IV
9. Ђокић Милена 7 6 Дукат I, II
10. Стоиљковић  Драгана 7 23 З. Топоница II, IV
11. Ранчић Слађана 6 33 З. Топоница I, III
12. Ивановић Љубица 7 20 М. Кутина I, III
13. Јовановић Марија 7 10 Д. Душник II, III
14. Ђорђевић Марина 7 9 Гркиња IV
15. Николић Андријана 7 4 Сопотница III, IV
16. Радуловић Јелена 7 11 Д. Драговље I, II, III, IV
17. Ђорђевић Јована 7 7 М. Вртоп II
18. Гилић Ивона 7 2 М. Крчимир I, II, IV
19. Гроздановић Зоран 7 28 Г. Драговље II, III
           
           
 
 
 
 

СТРУКТУРА РАДНИКА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ
редни
број
Презиме и име Стручна
спрема
Радно
искуство
Предмет Ангажованос
1. Ђорђевић Јелена 7 19 српски језик 94%
2. Миљковић Анита 7 12 српски језик 94%
3. Ивановић Татјана 7 25 српски језик 94%
4 Митић Сузана 7 10 српски језик 94%
5. Цветковић Марија 7 9 српски језик 22,22%
6. Дабетић Александра 7 12 српски језик 94%
7. Љубисављевић Радмила 7 13 руски језик 100%
8. Ђурђевић Јелена 7 9 руски језик 100%
9. Ристић Данијела 7 23 енгл. језик 100%
10. Ивановић Славица 7 27 енгл. језик 100%
11. Toмановић Иванка 7 21 енгл.језик 100%
12. Банковић Валентина 7 14 енгл.језик 55%
13. Митровић Мара 7 13 енгл.језик. 88,9%
14. Микић Душица 7 14 историја 65%
15. Ранђеловић Марија 7 13 историја 70%
16. Милошевић Маја 7 13 грађанско/историја 100%
17. Бојовић Војкан 7 12 географија 70%
18. Милошевић Александар 7 19 географија 100%
19.. Николић Иван 7 11 ТИО 100%
20. Ђорђевић Филип 7 28 ТИО 100%
21. Стојадиновић Антић Милена 7 18 биологија 100%
22. Станојковић Горица 7 24 биологија 100%
23. Марија Караџић     математика  
24. Јанковић Милош 7 11 математика 56%
25. Нешић Марина 7 6 математика 66,67%
26. Динић Миљановић Милица 7 12 математика 100%
27. Милутиновић Соња 7 4 математика 100%
28. Савић Новка 7 12 Чувари природе, домаћинство 35%
29. Ћурчић-Станковић Мирјана 7 17 хемија 100%
30. Рајић Зоран 7 14 физ.васпит. 100%
31. Ристић Јасмина 7 17 физ. васпит. 100%
32. Зоран Мартиноски 7   физ. васпит. 70%
33. Радоњић Синиша 6 39 муз. култура 100%
34. Булајић Драгана 6 33 муз. култура 25%
35.
 
Вукашин Станковић 7 1 лик. култура 25%
36. Танасијевић Сунчица 6 24 лик. култура 100%
37. Ракочевић Емилија 7 19 информатика 65%
38. Голубовић Сузана 7 19 физика 100%
39. Томић Сања 7 18 физика/информ. 100%
40. Николић Милан 7 4 веронаука 45%
41. Миљковић Милан 7 1 веронаука 70%
42. Ракић Мирослав 7 10 муз. култура 5%
43.  Николић Александра 7 11 руски језик 22,22%
44. Додић Никола 7 7 географија 5%
45. Ранђеловић Милена 7 7 грађанско васп. 15%
46. Зорица Банић 7 / енглески језик 20%
47. Дамњан Мутавџић     физичко васпитање 30%
СТРУКТУРА   СТРУЧНИХ  САРАДНИКА   У  ШКОЛИ
Редни
број
Презиме и име Стручна
спрема
Радно
искуство
Радно
место
Ангажованост
 
1. Радоњић Снежана 7 28 Психолог 100%
2. Каличанин Наташа 7 25 Педагог 80%
3. Милошевић Милица 7 3 Педагог 20%


4.
 


Миљковић Анита
Дабетић Александра
Ивановић Татјана
Ђорђевић Јелена
Митић Сузана
Цветковић Марија
Ранђеловић Милена
Банковић Валентина


7
7
7
7
7
7
7
7


 
Библиотекар 6%
6%
27,8%
6%
6%
11,11%
32%
5%
 
 

ДИРЕКТОР  И  ПОМОЋНИК  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ
Редни
број
Презиме и име Стручна
спрема
Радно
искуство
Радно
место
Ангажованост  
1. Ранчић Драган 7 30 директор 100%  
2.  Додић Никола 7   пом. дирек. 50%  
3.  Марија Ранђеловић 7 13 пом. дирек. 30%  
4. Каличанин Наташа 7 24 пом. дирек. 20%  
5. Ристић Данијела 7 23 пом. дирек. 10%  
 
СТРУКТУРА  ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНЕ  И
АДМИНИСТРАТИВНО-РАЧУНОВОДСВЕНЕ СЛУЖБЕ
Редни
број
Презиме и име Стручна
спрема
Радно
искуство
Радно
место
Ангажованост
 
1. Пешић Љиљана 7   секретар 100%
2. Митић Гордана 4 43 шеф. рачун. 100%
3. Ивковић Марина 4 26 благајник 50%
4. Пејчић Марина 6 16 администр. 50%
 


СТРУКТУРА  ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА
Редни
број
Презиме и име Стручна
спрема
Радно
искуство
Радно
место
Ахгажованост
1. Стојадиновић Славољуб 3 37 домар 100%
2. Ђорђевић Сузана 2 7 сервирка 100%
3. Димитријевић Душица 1 28 хигијеничар 100%
4. Петковић Сузана 1 26 хигијеничар 100%
7. Крстић Зоран 1 15 хигијеничар 100%
8. Здравковић Славица 1 32 хигијеничар 100%
9. Марјановић Бојан 1 23 хигијеничар 100%
10. Јовановић Драган 1 40 хигијеничар 100%
11. Миленковић Сања 1 5 хигијеничар 100%
12. Вељковић Иван 1 12 хигијеничар 100%
13. Стоиљковић Негован 1 8 хигијеничар 100%
14. Милојковић Олга 1 14 хигијеничар 100%
15. Николић Јаворка 1 22 хигијеничар 100%
16. Стојановић Драган 1 19 хигијеничар 100%
17. Јовановић Мирјана 1 27 хигијеничар 100%
18. Цветковић Анита 1 19 хигијеничар 100%
19. Ранчић Миодраг 1 17 хигијеничар 100%
           
           
-13-
 
 
 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА  КАДРОВСКЕ  СТРУКТУРЕ
РАДНИКА ШКОЛЕ
 
Редни
број
Врста   посла Број извршилаца Ангажованост
1. Директор школе 1 100%
2. Помоћник директора школе 2 90%, 20%
3.
4.
5.
Школски психолог
Школски педагог
Школски педагог
1
1
1
100%
80%
20%
6. Библиотекар 8  
7. Наставник разредне наставе 19 100%
8. Наставник предметне наставе 49 100%
9.
Административно-финанс. служба
 
4  
100%
 
10.
Помоћно-техничко особље
 

22
 

100%
 
  УКУПНО  ИЗВРШИОЦА: 106  
 
 
 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА
 

 
            Образовна структура наставног особља
 
 
Висока стручна спрема           60           89,55%       
Виша спрема 7 10,45%
Средња стручна спрема / /

           Образовна структура ненаставног особља

Висока стручна спрема           5                    15,63%
Виша спрема 1 3,13%
Средња стручна спрема 2 6,25%
Трећи степен 6 18,75%
Основна школа 18 56,26%


           Радно искуство запослених

до 5 година    16    16,16%
6-10 година 16 16,16%
11-25 година 47 47,47%
преко 25 година 20 10,10%