Мени

Претрага
Предмети

4

Е Дневник за родитељеhttps://moj.esdnevnik.rs/login

Дигитална припрема за малу матуруhttps://zuov.gov.rs/digitalna-priprema-za-malu-maturu-na-sajtu-radio-televizije-vojvodine/

Учење на даљинуhttps://www.rasporednastave.gov.rs/

Администрација


Календар

Април 2020
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930


Екскурзије и излетиШКОЛСКА 2018/2019 ГОДИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ

 
 
           Годишњим планом рада за школску 2018/2019. годину планирана је дводневна екскурзија за ученике од 5. до 8. разреда на релацији Гаџин Хан - Фрушка Гора - С. Карловци - Нови Сад - С. Каменица - Нови Београд - Гаџин Хан. Комисија састављена од чланова Савета родитеља и директора школе, за извођача екскурзије изабрала је ,,Ниш - експрес" А. Д. Ниш. Цена по ученику је 7.100 динара. Плаћање у пет месечних рата: 1. рата 1.420 динара - до краја јануара, 2. рата 1.420 динара до краја фебруара, 3. рата 1.420 динара до краја марта, 4. рата 1.420 динара до краја априла, 5. рата 1.420 динара до краја маја. Време извођења екскурзије је 15. и 16. април 2019. године.
 
       Годишњим планом рада школе за школску 2018/2019. годину такође је планирана и једнодневна екскурзија за ученике од 1. до 4. разреда на релацији Гаџин Хан - Ниш - Нишка Бања - Гаџин Хан.  Комисија, састављена од чланова Савета родитеља и директора школе, за извођача екскурзије изабрала је ,,Ниш - експрес" А. Д., Ниш. Цена по ученику је 1.200 динара. Плаћање у пет месечних рата: 1. рата 240 динара - до краја јануара, 2. рата 240 динара до краја фебруара, 3. рата 240 динара до краја марта, 4. рата 240 динара до краја априла, 5. рата 240 динара до краја маја. Време извођења екскурзије је април месец.


ШКОЛСКА 2017/2018 ГОДИНА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Годишњим планом рада школе за школску 2017/2018. годину планиране су и од стране Школског одбора и Савета родитеља, одобрене екскурзије за ниже разреде (1.-4.) и за више разреде (5. - 8.).
За ниже разреде релација је Г. Хан - Крушевац - Врњачка Бања - Гаџин Хан.
За више разреде је Г. Хан - Сребрно језеро - Голубац - Г. Хан.
По спроведеној процедури за извођача поменутих екскурзија Комисија састављена од чланова Савета родитеља и в. д. директора школе изабрала је као најповољнију понуду, понуду агенције ,,Ниш-експрес" А.Д. - Ниш.


Нижи разреди
            
Г. Хан - Крушевац - Врњачка Бања - Гаџин Хан

Цена 1.600, 00 динара по ученику

Плаћање у 4 месечне рате:
1.  рата до краја марта 400,00 динара
2. рата до краја априла 400,00 динара
3. рата до краја маја 400,00 динара
4. рата до 10 јуна 400,00 динара

Виши разреди ( 2 дана)

Г. Хан - Сребрно језеро - Голубац - Неготин - Г. Хан                                         

Цена 7.000,00 динара по ученику

Плаћање у 4 месечне рате:
1. рата до краја марта 2.000,00 динара
2. рата до краја априла 2.000,00 динара
3. рата до краја маја 2.000,00 динара
4. рата до 10 јуна 1.000,00 динара

Време реализације екскурзије за ниже разреде је мај 2018. а екскурзија за ученике виших разреда је 29. и 30. маја 2018. године.План излета, екскурзија и наставе у природи

Посебан вид и обогаћивање наставе је и њено извођење ван просторија школе. Посете привредним организацијама, установама и ближим локалитетима планирани су на нивоу одељењских већа и стручних актива.
Школа има посебан програм и план извођења екскурзија по разредима. Међутим реализација ће зависити од материјалних могућности и друштвених прилика. Планира се извођење тематске и комплексне екскурзије са жељом да се упознају одређени објекти и крајеви у Србији. У припремању су учествовали наставници различитих струка у складу са васпитно-образовним садржајима које треба проучити на екскурзији.


ПРЕДЛОГ МАРШУТА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2017/2018.

  
          На активу наставника разредне наставе одлучено је да једнодневна екскурзија буде реализована на релацији Гаџин Хан – Крушевац – Врњачка бања. Планирано је да се екскурзија реализује у мају 2018. године.
            За ученике од петог до седмог разреда планирана је дводневна екскурзија на релацији Гаџин Хан – Голубац – Смедерево (источна Србија). Време реализације април – мај 2018. године.
            За ученике осмог разреда планирана је тродневна екскурзија по западној Србији. Планом екскурзије предвиђено је да ученици обиђу Крушевац, манастире Љубостињу, Жичу, Кремну на Тари, Мећавник, Златибор. Време реализације април – мај 2018.године.
            Аранжмани свих планираних екскурзија обухватају:
- превоз аутобусима високе туристичке класе,
- смештај у хотелу на бази пуних пансиона,
- улазнице за обиласке по програму путовања,
- услуге туристичких водича,
- здравствена заштита ученика,
- трошкове организације  и вођења.
            Уколико не буде довољно заинтересованих ученика VIII разреда за тродневну екскурзију биће им понуђена дводневна екскурзија која ће се реализовати у мају месецу 2018. године, а која ће бити организована за ученике старијих разреда.

                                                                           ШКОЛА У ПРИРОДИ

            Настава у природи - као облик специфичног васпитно - образовног рада за ученике од 1. до 4. разреда, може се организовати боравак  ученика изван места становања у одговарајућим објектима у климатски погодном месту из здравствено - рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.
Циљеви:
- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психо-физичког и социјалног развоја;
- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорности односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;

Задаци:
- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
- развијање свести о потреби заштите, неговања,чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
- упознавање природно - географских, културно - историјских знаменитости и лепоте места и околине;
Треба настојати да што већи број ученика борави у природи, где се одвија настава и где се ученици васпитавају да сами брину о себи и својим потребама што је значајно у остваривању васпитне улоге школе.
Настава у природи ће се изводити у времену од 1-ог октобра до 31-ог маја у трајању од 7 до 10 дана.
Овај облик наставе организоваће се за ученике млађих разреда, а у оквиру оних одељења која добију писмену сагласност родитеља ученика. Организатор ове активности биће директор и актив учитеља.
Анкетирањем родитеља почетком октобра, утврдиће се одељења и број ученика, па ће тек онда уговорити термин реализације. Само одељења у којима преко 80% родитеља изрази жељу за овај вид наставе, моћи ће да је реализују. При том ће се поштовати Правилник Министарства просвете и науке везан за ову наставу и начин њене реализације.
            Рекреативна настава (школа у природи) предвиђена је да се реализује у неким од следећих места: Луковска бања, Дивљана, Сокобања, Златибор, Тара, Копаоник у зависности од интересовања ученика и родитеља, као и од висине трошкова.  
Реализација Школе у природи зависи од препоруке МП за ову школску годину.


ИЗЛЕТ, 14.10. 2017. Сува Планина

            Ученици седмог разреда са разредним  старешином Николић Миланом су у суботу 14.10. 2017. године организовали једнодневни излет на Суву Планину.